Pełni czci i szacunku

Jesteśmy ruchem, który okazuje cześć Ojcu, Duchowi Świętemu, Synowi Bożemu oraz szacunek zwykłym ludziom. Chcemy być uczniami, którzy czczą Boga we wszystkich swoich działaniach, nawet w momentach niepowodzeń; m.in. w tym, jak przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Każdy człowiek jest inny a jego życie to scenariusz pełen wydarzeń, poglądów i opinii. Ta różnorodność stanowi ogromną wartość sama w sobie,[…]