Zmieniający otoczenie

Jesteśmy ruchem skupionym na przekształcaniu naszych lokalnych społeczności, by służyły Jezusowi. Zostaliśmy posłani, aby żyć, wspierać i troszczyć się o innych oraz świadomie budować relacje tam, gdzie mieszkamy. Wykazując zainteresowanie potrzebami duchowymi i praktycznymi w naszej okolicy, mamy szansę dojrzeć i zareagować na możliwości i okazje do tego, by pomóc ludziom w budowaniu relacji z Bogiem poprzez uwielbienie i służbę. Stale staramy się weryfikować, jak nasze działania wypływają na otoczenie. Czynimy to, słuchając tego, jak ludzie komentują naszą aktywność, nanosząc korekty i zmieniając plany. Przede wszystkim jednak, polegamy na prowadzeniu przez Ducha Świętego i szukamy potwierdzenia w naszej wspólnocie wierzących.

Świadome uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, dla tej społeczności i wywieraniu na nią wpływu, było bardzo bliskie Jezusowi:

25 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 26 Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» 27 On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. 28 Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. 29 Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»

30 Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 31 Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 32 Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33 Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 34 podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 35 Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 36 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 37 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!» (Łk 10, 25-37, Biblia Tysiąclecia)

 

W jaki sposób będziemy wpływać na innych?

Pragniemy wpływać na nasze sąsiedztwo, gdziekolwiek będzie nam dane przebywać, przez szukanie okazji do budowania relacji prowadzących do powstania lokalnej społeczności. Może to się odbywać np. poprzez zakładanie ogródków osiedlowych, budowanie relacji z rodzicami na placach zabawach, organizowanie wydarzeń w rodzaju wspólnego celebrowania świąt, urodzin, oraz innych wydarzeń. Planujemy także realnie wpływać na nasze sąsiedztwo, służąc innym, a także poprzez współpracę z organizacjami pożytku społecznego i korporacjami, angażując się w projekty związane z wolontariatem wspierające najbardziej potrzebujące osoby.

 

Dodaj komentarz