Przygotowani i wyposażeni

Jesteśmy ruchem, któremu zależy na przygotowaniu i wyposażaniu  pełnych pasji naśladowców Jezusa. Do realizacji tego celu konieczny jest program uczniostwa, który w sposób praktyczny będzie uczył służby, posługiwania się darami duchowymi i własnymi talentami, ku zbudowaniu ogólnie rozumianego Kościoła. Program, który będzie przygotowywał i wyposażał ludzi tak, by mogli odkryć swoje powołanie do bycia apostołami, pastorami, nauczycielami, ewangelistami czy prororokami, co przede wszystkim będzie skutkować ich wzrostem do całkowitej i pełnej dojrzałości w Chrystusie. Uczniostwa, które będzie przygotowywać i wyposażać ludzi tak, by nie ograniczali się tylko do służby w Kościele, ale szukali sposobów wpływania na otoczenie; by byli blisko Boga we wszystkich okolicznościach; by, doświadczając trudności, konfliktów i rozczarowań, byli wciąż pełni wiary, miłości i nadziei.

Staramy się to osiągnąć motywowani słowami Pawła do kościoła w Efezie:

11 I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, 13 aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. 14 [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. 15 Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi16 Z Niego całe Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. – List do Efezjan 4,11-16

 

Przygotowywanie i wyposażanie ludzi do służby jest czasochłonne, wymaga intensywnego szkolenia i mentoringu (intencjonalnego uczniowstwa w formacie jeden na jeden) , ale w tym wszystkim konieczne jest oddawanie chwały Bogu. Nie możemy po prostu uczyć się o Bogu. Musimy Jemu oddawać chwałę, otworzyć się na całkowitą przemianę i połączyć nasze serca z naszym rozumem. Ważne dla nas jest to, by dzielenie się doświadczeniami i nauka nowych rzeczy odbywały się w społeczności z innymi, to jest ludźmi reprezentującymi różne pokolenia, doświadczonymi przez inne okoliczności i zmagającymi się z odmienną codziennością. To skutkuje radością z tego, co Bóg wśród nas czyni, wyrażaną przez uwielbienie i dziękczynienie.

 

W jaki sposób będziemy przygotowywać i wyposażać innych?

Planujemy przygotowywać i wyposażać ludzi do wypełniania misji Kościoła, wykorzystując formułę grupek uczniostwa, grup studium biblijnego, projektów pomocy na terenie naszych osiedli i miast oraz szkoleń dotyczących służby w Kościele. Owe nieskomplikowane ale efektywne formuły będą wprowadzane w kontekście relacji międzyludzkich, odpowiedzialności względem siebie nawzajem i zupełnej otwartości, co zapewni poczucie wspólnoty. Podstawową wartością jest dla nas budowanie relacji na wszystkich poziomach, bo to uczy bezwarunkowej miłości. Zaproponowane wyżej formuły będą się zmieniać w zależności od potrzeb i sytuacji oraz tego, co będzie w danym momencie najważniejsze. Wszystkie działania będą miały na celu wzrastanie w relacji z Bogiem.

 

2 thoughts on “Przygotowani i wyposażeni

Dodaj komentarz