Przygotowani i wyposażeni

Jesteśmy ruchem, któremu zależy na przygotowaniu i wyposażaniu  pełnych pasji naśladowców Jezusa. Do realizacji tego celu konieczny jest program uczniostwa, który w sposób praktyczny będzie uczył służby, posługiwania się darami duchowymi i własnymi talentami, ku zbudowaniu ogólnie rozumianego Kościoła. Program, który będzie przygotowywał i wyposażał ludzi tak, by mogli odkryć swoje powołanie do bycia apostołami, pastorami,[…]

Skupieni na budowaniu relacji

Jesteśmy ruchem, który stara się pomóc ludziom w budowaniu relacji z Bogiem oraz innymi osobami przez nieograniczone wyrażanie i doświadczanie uwielbienia wypełnionego miłością i uniżeniem. Dążymy do tego, by prawda o tym, że Bóg jest miłością, że Jezus służył innym kierowany miłością, a nasz Ojciec dyscyplinuje nas i odnawia w miłości, stała się powszechna, Wierzymy, że wydarzenia[…]