Uwolnieni i posłani

Jesteśmy ruchem skupionym na uwalnianiu ludzi do odkrywania pasji w naśladowaniu Jezusa. Każda osoba jest dla nas ważna i naszym celem jest utrwalanie w nich prawdy głoszonej przez Jezusa. Chcemy czynić to w postawie otwartości, bez ukrywania własnych błędów, win, grzechów, i jednocześnie pamiętać o odkupieniu, które Bóg ma dla wszystkich ludzi. Chcemy wzrastać we wszystkim, co czynimy, nie tylko ilościowo, ale także duchowo, na terenie całej Polski. Nikt nie „należy” do nas. Wszyscy znajdujemy się w Bożych rękach. Chcemy, by każdy znał swoje powołanie, a także by był także gotowy „w porę i nie w porę”. Tylko w ten sposób Kościół będzie mógł się rozwijać. Pragniemy, aby nasze działania pomnożyły pełnych pasji ludzi, którzy wiedzą kim są w Chrystusie.

Sam Jezus pragnął tego, aby robotnicy byli posyłani do pracy na polu misyjnym:

35 Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. 36 A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza37 Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 38 Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Mt 9, 35-38)

Uwalnianie i posyłanie wymaga sprzyjających warunków. Musi to być środowisko, w którym jest miejsce na naukę i popełnianie błędów, bo to jest  kluczowe do wzrostu ruchu posłanniczego. W samym sercu tego zamysłu znajduje się pragnienie, by ludzie czuli się zaproszeni i zachęceni do tego, by razem podróżować przez tzw. „pustynie”, czas radości i czas smutku. Właśnie przez bycie razem nasz duch wzrasta, pojawia się przestrzeń na służbę i uwalniana jest odkupieńcza moc Boga. Tak wygląda DNA posłannictwa – jest to prawdziwe uczniostwo budowane na dzieleniu się i wykorzystywaniu tego, co otrzymaliśmy od Boga. W praktyce odbywa się to np. w ramach studium biblijnego, ewangelizacji oraz innych wydarzeń i projektów, co tworzy przestrzeń dla innych do bycia liderami i mentorami oraz do świadomego, wspólnego świętowania sukcesów i stawania czoła porażkom.

 

W jaki sposób będziemy uwalniać i posyłać innych?

Będziemy to czynić poprzez zapewnianie okoliczności do liderowania w różnych wydarzeniach i projektach w mieście, w ramach grup domowych, studium biblijnego, kursów itp. Chcemy rozwijać się jako wspólnota wierzących ale także wysyłać naszych członków do zakładania nowych wspólnot w dalszych dzielnicach miasta lub nawet innych miastach. Pragniemy cały czas szkolić i przygotowywać nowych liderów. Powyższa lista nie zawiera wszystkich planów czy pomysłów i z całą pewnością będzie ulegać modyfikacji w trakcie naszej służby w mieście skupionej na zapewnianiu rozwoju duchowego poprzez uwalnianie ludzi do realizacji ich powołania i posyłanie do pracy misyjnej.

 

Dodaj komentarz