Na nowy rok: Jego drogi i sposoby

Chwila z Biblią Jego drogi i sposoby Księga Wyjścia 16 (cały rozdział) Kontekst: Izraelici właśnie opuścili Egipt, przekroczyli Morze Czerwone i zmierzają w stronę Ziemi Obiecanej. Od miesięcy znajdują się na pustyni. Niedawno doświadczyli jednego z najbardziej zadziwiających cudów – rozstąpienia się wód Morza Czerwonego (Księga Wyjścia 14:26-31). Bóg cudownie zapewnił im wodę zdatną do[…]

Zmieniający otoczenie

Jesteśmy ruchem skupionym na przekształcaniu naszych lokalnych społeczności, by służyły Jezusowi. Zostaliśmy posłani, aby żyć, wspierać i troszczyć się o innych oraz świadomie budować relacje tam, gdzie mieszkamy. Wykazując zainteresowanie potrzebami duchowymi i praktycznymi w naszej okolicy, mamy szansę dojrzeć i zareagować na możliwości i okazje do tego, by pomóc ludziom w budowaniu relacji z Bogiem poprzez uwielbienie i[…]

Uwolnieni i posłani

Jesteśmy ruchem skupionym na uwalnianiu ludzi do odkrywania pasji w naśladowaniu Jezusa. Każda osoba jest dla nas ważna i naszym celem jest utrwalanie w nich prawdy głoszonej przez Jezusa. Chcemy czynić to w postawie otwartości, bez ukrywania własnych błędów, win, grzechów, i jednocześnie pamiętać o odkupieniu, które Bóg ma dla wszystkich ludzi. Chcemy wzrastać we wszystkim, co czynimy,[…]

Przygotowani i wyposażeni

Jesteśmy ruchem, któremu zależy na przygotowaniu i wyposażaniu  pełnych pasji naśladowców Jezusa. Do realizacji tego celu konieczny jest program uczniostwa, który w sposób praktyczny będzie uczył służby, posługiwania się darami duchowymi i własnymi talentami, ku zbudowaniu ogólnie rozumianego Kościoła. Program, który będzie przygotowywał i wyposażał ludzi tak, by mogli odkryć swoje powołanie do bycia apostołami, pastorami,[…]

Skupieni na budowaniu relacji

Jesteśmy ruchem, który stara się pomóc ludziom w budowaniu relacji z Bogiem oraz innymi osobami przez nieograniczone wyrażanie i doświadczanie uwielbienia wypełnionego miłością i uniżeniem. Dążymy do tego, by prawda o tym, że Bóg jest miłością, że Jezus służył innym kierowany miłością, a nasz Ojciec dyscyplinuje nas i odnawia w miłości, stała się powszechna, Wierzymy, że wydarzenia[…]

Pełni czci i szacunku

Jesteśmy ruchem, który okazuje cześć Ojcu, Duchowi Świętemu, Synowi Bożemu oraz szacunek zwykłym ludziom. Chcemy być uczniami, którzy czczą Boga we wszystkich swoich działaniach, nawet w momentach niepowodzeń; m.in. w tym, jak przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Każdy człowiek jest inny a jego życie to scenariusz pełen wydarzeń, poglądów i opinii. Ta różnorodność stanowi ogromną wartość sama w sobie,[…]