Zmieniający otoczenie

Jesteśmy ruchem skupionym na przekształcaniu naszych lokalnych społeczności, by służyły Jezusowi. Zostaliśmy posłani, aby żyć, wspierać i troszczyć się o innych oraz świadomie budować relacje tam, gdzie mieszkamy. Wykazując zainteresowanie potrzebami duchowymi i praktycznymi w naszej okolicy, mamy szansę dojrzeć i zareagować na możliwości i okazje do tego, by pomóc ludziom w budowaniu relacji z Bogiem poprzez uwielbienie i[…]

Uwolnieni i posłani

Jesteśmy ruchem skupionym na uwalnianiu ludzi do odkrywania pasji w naśladowaniu Jezusa. Każda osoba jest dla nas ważna i naszym celem jest utrwalanie w nich prawdy głoszonej przez Jezusa. Chcemy czynić to w postawie otwartości, bez ukrywania własnych błędów, win, grzechów, i jednocześnie pamiętać o odkupieniu, które Bóg ma dla wszystkich ludzi. Chcemy wzrastać we wszystkim, co czynimy,[…]