Uwolnieni i posłani

Jesteśmy ruchem skupionym na uwalnianiu ludzi do odkrywania pasji w naśladowaniu Jezusa. Każda osoba jest dla nas ważna i naszym celem jest utrwalanie w nich prawdy głoszonej przez Jezusa. Chcemy czynić to w postawie otwartości, bez ukrywania własnych błędów, win, grzechów, i jednocześnie pamiętać o odkupieniu, które Bóg ma dla wszystkich ludzi. Chcemy wzrastać we wszystkim, co czynimy,[…]