Na nowy rok: Jego drogi i sposoby

Chwila z Biblią Jego drogi i sposoby Księga Wyjścia 16 (cały rozdział) Kontekst: Izraelici właśnie opuścili Egipt, przekroczyli Morze Czerwone i zmierzają w stronę Ziemi Obiecanej. Od miesięcy znajdują się na pustyni. Niedawno doświadczyli jednego z najbardziej zadziwiających cudów – rozstąpienia się wód Morza Czerwonego (Księga Wyjścia 14:26-31). Bóg cudownie zapewnił im wodę zdatną do[…]