Skupieni na budowaniu relacji

Jesteśmy ruchem, który stara się pomóc ludziom w budowaniu relacji z Bogiem oraz innymi osobami przez nieograniczone wyrażanie i doświadczanie uwielbienia wypełnionego miłością i uniżeniem. Dążymy do tego, by prawda o tym, że Bóg jest miłością, że Jezus służył innym kierowany miłością, a nasz Ojciec dyscyplinuje nas i odnawia w miłości, stała się powszechna, Wierzymy, że wydarzenia[…]